20 spotkanie Suyanggae and Her Neighbours

Zdjęcia zostały wykonane w trakcie konferencji z cyklu „Suyanggae and Her Neighbours”, która odbyła się w Korei w dniach 1-8 listopada 2015 r. Konferencję zorganizował Instytut Prahistorii Korei. Poświęcona ona była badaniom nad epoką kamienia na terenie Eurazji. Polskę na tej konferencji reprezentowała pani dyrektor prof. Lucyna Domańska oraz Marcel Bartczak, student z Instytutu Archeologii UŁ.