21 spotkanie Suyanggae and Her Neighbours – Hello America!

W dniach 26.07 – 03.08  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu konferencji pt. „Suyanggae and Her Neighbours”. 21 sympozjum zostało zorganizowane przez Uniwersytet Wyoming, mającym siedzibę w Laramie, Wyoming, USA. Wzięli w nim udział archeolodzy z: Korei, Chin, Japonii, Izraela, Czech, Stanów Zjednoczonych i Kanady, Rosji oraz Polski.
Jak co roku, na spotkanie to została zaproszona Pani Profesor Lucyna Domańska z Instytutu Archeologii UŁ wraz z mgr Marcelem Bartczakiem. W ramach programu zwiedzano głównie stanowiska archeologiczne i paleontologiczne ze stanów Wyoming, Nebraska i Południowa Dakota.
Szczególnie interesująca była wycieczka na  stanowisko Paleoindian Hell Gap od lat badane przez Profesora Marcela Kornfelda z Uniwersytetu Wyoming, jednego z moderatorów cyklu „Suyanggae…”. Miejsce to reprezentuje głównie paleolit schyłkowy, a wykazuje stałe osadnictwo od 13 do 7.5 tysiąca lat BP. Pan Marcel Bartczak wziął latem udział w tych badaniach.
Kolejne miejsca zaplanowane na trasie wycieczek były związane z osadnictwem i terenami łowieckimi zarówno Indian oraz ich przodków – Paleoindian: Hudson-Meng, stanowisko położone w Nebrasce (stanowisko typu kill site, związane z masowym zabijaniem bizonów), Muddy Creek (miejsce obozowisk i polowań na bizony, datowane na początek naszej ery), Vore Buffalo Jump (naturalne urwisko wykorzystywane w latach 1500 – 1800 jako pułapka podczas polowań na bizony), a także stanowisko paleontologiczne Mammouth Hot Springs, w Południowej Dakocie.
Uczestnicy wycieczek dowiedzieli się także o historii nowożytnej Wielkich Równin Stanów Zjednoczonych: opowieści o odebraniu ziem Indian przez białych kolonistów towarzyszyły zwiedzającym, którzy poznawali dzieje plemion Lakotów, Szoszonów i innych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji i wycieczek!