23. konferencja „Suyanggae and Her Neighbours”

W lipcu 2018 r. odbyła się na wyspie Penang (Malezja) 23 konferencja z cyklu „Suyanggae and Her Neighbours”. Konferencję zorganizował prof. Mokhtar Saidin z Universiti Sains Malaysia. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w 2014 r. spotkanie z tej serii odbyło się w Instytucie Archeologii UŁ (zdjęcie 1). Organizację konferencji nadzoruje Suyanggae International Symposium Executive Committee (zdjęcie 2: w środku – prof. LEE Yung-jo – przewodniczący Komitetu, trzeci od lewej – prof. Nicolay Drozdow – wiceprzewodniczący, trzecia od prawej – prof. Lucyna Domańska – wiceprzewodnicząca).
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w badaniach nad epoką kamienia. W bieżącym roku uczestnicy konferencji (zdjęcie 3) mogli zapoznać się z pozostałościami najstarszego osadnictwa na terenie Malezji datowanymi na ponad 1 mln lat temu (zdjęcie 4- dyskusja na jednym ze stanowisk w Lenggong Valley, zdjęcie 4 – prof. Mokhtar Saidin prezentuje narzędzie krzemienne zatopione w brekcji, zdjęcie 6 – widok na Lenggong Valley z mostu na rzece Perak).