Zapraszamy do lektury artykułu Pawła Śpiechowicza, Rzecznika Uniwersytetu Łódzkiego, poświęconego pierwszym efektom naszych badań na terenie dawnej siedziby Gestapo i UB w al. K. Anstadta.

Naszym działaniom poświęcony został także reportaż na stronie tvn24.pl.

Od 22 lipca można rekrutować się do nowo utworzonej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydaci mogą ubiegać się o możliwość kształcenia m.in. w dyscyplinie archeologia. Przed zainteresowanymi wieloetapowa rekrutacja, która w wielu aspektach różni się od systemu przyjmowania na studia I i II stopnia. Elektroniczna rejestracja kończy się 11 sierpnia, do 14 sierpnia należy składać dokumenty, a pierwszy etap weryfikacji kandydatów, test z języka obcego, zaplanowano na 4 września. Rozmowy z kandydatami natomiast przeprowadzone zostaną w dniach 18–20 września.

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się książka pod redakcją Judyty Ginter i Artura Gintera w wersji polskiej oraz słowackiej, będąca zwieńczeniem międzynarodowego projektu „Muszyna – Plaveč. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” (Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna).
W przedsięwzięciu wzięło udział ponad stu uczestników reprezentujących zarówno polskie jak i słowackie ośrodki naukowe, w tym pracownicy naszego Instytutu oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Oprócz badaczy różnych dziedzin i specjalności, w projekcie uczestniczyli także studenci archeologii oraz etnologii i antropologii kulturowej, a także regionaliści i woluntariusze.
Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy za współpracę.

 

Gorąco polecamy konferencję naukową „Brzeziny i region – przeszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia – historia – architektura – sztuka”, zorganizowaną przez Urząd Miasta Brzeziny oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach, która odbędzie się w dniach 27–28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Brzeziny przy ul. H. Sienkiewicza 16.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ilona Skipor, Burmistrz Miasta Brzeziny oraz prof. dr hab. Maciej Kokoszko, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Za nami pierwsza edycja festiwalu nauki „Ścieżki Archeologii. Nauka. Kultura. Popkultura” zorganizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w dniach 13–16 czerwca 2019. Przez cztery upalne i wietrzne dni mgr Marcel Bartczak, mgr Katarzyna Barucha oraz studentki Anna Olczyk i Irena Podolska dzielnie promowali naukę i pokazywali badania archeologiczne naszego Instytutu. Zwiedzający dowiedzieli się między innymi, czym zajmuje się nasze Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego, jak radzili sobie pierwsi łowcy i zbieracze z Ameryki Północnej zasiedlając nowy kontynent oraz zobaczyli wyniki naszych projektów i badań archeologicznych. Cały festiwal był także dobrą okazją do wymiany doświadczeń między muzeami, instytutami, a nawet autorami książek popularnonaukowych, bazujących na mitologiach europejskich i odkrywanych przez naukowców kulturach.

Pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego po raz drugi uczestniczyli w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej International Convention on Food History and Food Studies (6–7 czerwca 2019 r.), zorganizowanej przez Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation na Uniwersytecie François-Rabelais w Tours (Francja). Podczas tegorocznej, już piątej, edycji sympozjum prof. Maciej Kokoszko oraz dr Zofia Rzeźnicka z Centrum Ceraneum UŁ stworzyli w sumie cztery sesje tematyczne:
• Culinary realia in different medieval realms,
• Ecclesiastic writings on ecclesiastic and secular diet,
• Alcoholic beverages across time and space,
• Food and medicine from antiquity to modern times. Medical advice over ages,
w ramach których wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (filia w Piotrkowie Trybunalskim), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Łódzkiej.

Pracownicy naszego Wydziału wygłosili następujące referaty:
• Anna Marciniak-Kajzer – Medieval kitchen „rough” or „sophisticated”. Remarks about material culture;
• Sławomir Bralewski, Ewelina Kostrzewska – Imaginations sur le jeûne de Daniel à la fin de l’Antiquité et aux Temps Modernes;
• Maciej Kokoszko (we współpracy z Krzysztofem Jagusiakiem z Centrum Ceraneum UŁ) – Galen on wine. Dietetic advise and consumers’ preferences in the 2nd century AD;
• Maciej Kokoszko (we współpracy z Zofią Rzeźnicką z Centrum Ceraneum UŁ) – Wines for pleasure and wines for health. A short commentary on honeyed wines (Περì οἰνομέλιτoς) described in Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici de re rustica eclogue.

Dr Olgierd Ławrynowicz serdecznie zaprasza studentów, praktykantów i wolontariuszy zapisanych na badania archeologiczne przy al. K. Anstadta w Łodzi na spotkanie organizacyjne w środę 19 czerwca o godz. 12.00 w sali 1.C IA UŁ.

 

Serdecznie polecamy sesję z okazji 30 lat istnienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, która odbędzie się w piątek 7 czerwca 2019 r.  w Auli im. prof. Iji Lazari-Pawłowskiej przy ul. W. Lindleya 3/5.
 

PROGRAM SPOTKANIA
11.30

powitanie uczestników

11.45

wystąpienie Prezesa SNAP

12.00

Naukowe Towarzystwa Archeologów przed powstaniem SNAP

12.20

30 lat Oddziału SNAP w Gdańsku

12.40

30 lat Górnośląskiego Oddziału SNAP

13.00

19 lat Lubuskiego Oddziału SNAP

13.20

przerwa kawowa

14.00

30 lat Oddziału SNAP w Łodzi

14.20

30 lat Oddziału SNAP w Olsztynie

14.40

30 lat Oddziału SNAP w Szczecinie

15.00

30 lat Wielkopolskiego Oddziału SNAP

15.20

30 lat Oddziału SNAP w Warszawie

15.40

30 lat Oddziału SNAP we Wrocławiu

 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Oddział SNAP w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienia mgra Łukasza Antosika i mgr Joanny Słomskiej (IAiE PAN w Łodzi) pt. „Próba interpretacji tekstyliów archeologicznych odkrytych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 5 czerwca o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ. Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie możliwości poznawczych jakie dają tekstylia odnajdywane w grobach z wczesnej epoki żelaza. Materiał ten, obok danych dotyczących technik i surowców wykorzystywanych w tkactwie, pozwala także jego na identyfikację funkcjonalną i użytkową. Ze względu na szczątkowy stopień zachowaniem rodzimych materiałów organicznych, jest to jednak proces trudny, nie dający gwarancji sukcesu. Pomimo swych ograniczeń fragmenty te zestawione z materiałami włókienniczymi z terenu Europy stanowią istotne źródło informacji o społecznościach zamieszkujących obszar Polski w pradziejach. Bez wątpienia strój był bowiem jednym z wyznaczników przynależności kulturowej. Składały się na niego nie tylko powszechnie odkrywane w trakcie prac wykopaliskowych ozdoby metalowe, ale również rzadziej spotykane znaleziska pozostałości ubrań.

 

Drodzy Studenci,

informujemy, że w gablocie przy Sekretariacie IA UŁ znajdują się listy studentów uczestniczących w ćwiczeniach terenowych w tegorocznym sezonie badawczym.

Nadal można zgłaszać się na badania w ramach wolontariatu. Informację o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych stanowiskach archeologicznych uzyskać można u mgr Joanny Gołębiowskiej.