Apel Rektora w związku ze strajkiem nauczycieli

Jego Magnificencja Rektor UŁ, prof. Antoni Różalski, w związku z ewentualnym strajkiem nauczycieli, apeluje do kierowników jednostek uniwersyteckich o umożliwienie pogodzenia opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi. Starajmy się ułatwić, jak to tylko możliwe, życie rodziców, pracujących na uczelni.

„W związku z możliwym strajkiem nauczycieli i problemami z zapewnieniem opieki nad dziećmi, zwracam się z uprzejmą prośbą do kierowników jednostek o umożliwienie pracownikom w miarę możliwości i specyfiki pracy wykonywania jej podczas strajku w domu oraz w uzasadnionych przypadkach wyrażenia zgody na ruchomy czas pracy. Proszę też o pozwolenie przebywania w ograniczonym czasie na terenie UŁ pracowników razem z dziećmi, które nie mogą pozostać pod opieką w domu.

Zwracam się też z prośbą o pomoc studentom-rodzicom w zapewnieniu opieki nad dziećmi. Informuję, iż niektóre Wydziały organizują podczas strajku zajęcia dla dzieci swoich pracowników. Zajęcia sportowe planuje zorganizować Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ. Informuję też o możliwości uczestnictwa w imprezach organizowanych na UŁ w ramach 19 Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Program Festiwalu znajduje się na stronie www.festiwal.lodz.pl. Bądźmy życzliwi i pomagajmy sobie wzajemnie w zapewnieniu opieki nad dziećmi pracowników i studentów UŁ w przypadku strajku nauczycieli.”