Czy archeologia jest dla wszystkich?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Radosława Hermana (Arch-Tech) pt. „Czy archeologia jest dla wszystkich? Przemyślenie ze współpracy archeologa z poszukiwaczami”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 25 kwietnia o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Istnieje stereotyp, według którego społeczność archeologów jest zantagonizowana ze środowiskiem poszukiwaczy, zwanych także detektorystami. Tymczasem od kilkunastu lat w badaniach archeologicznych realizowanych przez mgra Radosława Hermana aktywnie uczestniczą różnego rodzaju poszukiwacze i miłośnicy zabytków. Czy archeologia straciła, czy może coś zyskała na udziale amatorów w badaniach wykopaliskowych?