Archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dra Dawida Kobiałki (IAiE PAN w Warszawie) pt. „Dziedzictwo w lesie, dziedzictwo z lasu: archeologia obozów jenieckich i sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku w pow. chojnickim”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 7 marca o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Z każdym rokiem mijającym od zamknięcia obozów pierwszo- i drugowojennych rola badań archeologicznych na ich terenach rośnie; coraz ważniejszym świadectwem czasów minionych stają się materialne relikty obozowe. Powstała już samodzielna gałąź badań archeologicznych zajmująca się tylko tą problematyką: archeologia obozów jenieckich.
Dr Dawid Kobiałka zarysuje rolę i znaczenie badań archeologicznych na terenach byłych obozów jenieckich, następnie omówi zaś kategorię materialnych pozostałości obozowych, określanych w literaturze przedmiotu mianem sztuki okopowej. Stanowi ona niezwykły wręcz przejaw jenieckiej kreatywności za drutem kolczastym; jak każdy kawałek materii był wykorzystywany przez osadzonych; jak kategoria „śmieć”, „odpad” nie istniała w warunkach lagrowych. Za studium przypadku posłuży tu zbiór artefaktów z terenu pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (niem. Kriegsgefangenenlager Czersk).