Archeologia publiczna o epoce kamienia

Serdecznie zapraszamy na kolejne Spotkanie Naukowe Instytutu Archeologii UŁ, na którym mgr Marcel Bartczak przedstawi referat pt. „Epoka kamienia Dalekiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych i Polski w świetle public archaeology. Zarys problematyki”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia o godz. 9.00 w s. 109 IA UŁ.