O studniach w środkowoeuropejskim Barbaricum

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr Magdaleny Piotrowskiej (IA UAM w Poznaniu) pt. „Funkcje studni w przestrzeni osad środkowoeuropejskiego Barbaricum – przykład kultury przeworskiej”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 4 grudnia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Studnie to szczególne obiekty archeologiczne nie tylko ze względu na drewniane konstrukcje, które zachowują się do obecnych czasów ale także dzięki różnorodnym funkcjom jakie obiekty te pełniły w przestrzeni osad. W przeszłości ujęcia wody spełniały różnorodne funkcje, często także te o szczególnym znaczeniu. W związku z tym określenie studnia staje się nieco konwencjonalne, biorąc pod uwagę ich przeznaczenie. Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia było odkrycie na stanowisku w Kwiatkowie w pow. tureckim ponad sto studni, z których większość wiązana jest z kulturą przeworską. Charakter znalezisk pozyskanych z tych obiektów, ich konstrukcje oraz miejsce w przestrzeni osady wskazują, iż przeznaczenie tych źródeł nieruchomych było zróżnicowane. Były to m.in. źródła wody nie tylko dla ludzi ale także dla hodowanych zwierząt, miejsca związane z rzemiosłem i produkcją oraz obiekty związane ze strefą sacrum.