Biblioteki

Bibliotekę archeologiczną na Uniwersytecie Łódzkim zaczęto tworzyć już w kwietniu 1945 roku, kiedy to powołano Zakład Prehistorii UŁ. Podstawą zbiorów były pozycje literatury niemieckiej. Wraz z rozwojem archeologii uniwersyteckiej powiększały się zbiory biblioteczne zarówno o wydawnictwa polskie jak i obcojęzyczne, które napływały dzięki kontaktom międzynarodowym.

W bibliotece znajduje się obecnie 11700 woluminów wydawnictw zwartych i 6000 woluminów wydawnictw ciągłych. Tematyka tych wydawnictw obejmuje przede wszystkim archeologię Polski i powszechną, historię starożytną i średniowiecza, antropologię, geografię, geomorfologię, historię sztuki, etnologię. Księgozbiór zawiera publikacje polskie oraz zagraniczne. Biblioteka posiada również pozycje XIX-wieczne (czasopisma i książki), głównie w języku niemieckim. Część z nich to druki trudno dostępne.

Biblioteka wyposażona jest w alfabetyczny katalog kartkowy zbiorów oraz posiada dostęp do baz elektronicznych serwerów i czasopism internetowych – poprzez stronę internetową Biblioteki Głównej UŁ – do wszystkich baz dostępnych na tej stronie, w tym do baz czasopism angielskojęzycznych pełnotekstowych i abstraktowych. Biblioteka posiada w czytelni stanowisko komputerowe z dostępem do katalogu on-line w systemie Symphonia i w wyniku prac wykonywanych w tym systemie dostęp do naszych zbiorów jest coraz większy.
Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw instytutowych i uniwersyteckich z ponad stu instytucjami polskimi i zagranicznymi.

Od początku września Biblioteka działa w ramach Biblioteki Humanistycznej:


poniedziałek – środa 9.00-17.00
czwartek 10.00–17.00
piątek 9.00–14.00

tel. (42) 635–61–61; 42 (635)–61–47
ul. W. Lindleya 8, 90–131 Łódź

BIBLIOTEKA INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
BIBLIOTEKA ARCHEOLOGICZNA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI
BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ NAD DAWNYMI TECHNOLOGIAMI INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN
BIBLIOTEKA INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN W WARSZAWIE 

 

BIBLIOTEKI INTERNETOWE I SPISY PUBLIKACJI:
Biblioteki Cyfrowe
CERN Document Server 
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Google Books
JSTOR 
Nukat
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 
Springer
Worldcat