Bifas

Studenckie Koło Naukowe Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Bifas powstało w 1990 r. Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Lucyna Domańska.

Na spotkaniach Koła jego członkowie rozszerzają swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej epoki kamienia. Prezentują przygotowane przez siebie wystąpienia, uczestniczą w warsztatach archeologii eksperymentalnej (krzemieniarskich i ceramicznych), konferencjach, projektach i przedsięwzięciach naukowych.

W ostatnich latach i obecnie członkowie Koła biorą udział w seminariach poświęconych epoce kamienia, organizowanych między innymi przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Reprezentują Wydział Filozoficzno-Historyczny na Pikniku Naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczą w festynach archeologicznych, zwiedzają ekspozycje muzeów archeologicznych w Polsce, a także organizują cykl spotkań mających na celu zapoznanie uczniów liceów z archeologią jako dziedziną nauki.

Członkowie Koła brali również udział w objazdach naukowych, dzięki którym pogłębili wiedzę na temat stanowisk jaskiniowych w Polsce (Szlakiem stanowisk jaskiniowych Polski południowej 2010) oraz wychodni krzemieni z terenów Polski południowo-wschodniej (Szlakiem wychodni krzemieni południowo-wschodniej Polski 2011) i zachodniej Ukrainy (Szlakiem wychodni surowców krzemiennych zachodniej Ukrainy 2012).