Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zostało założone w 2010 r. Instytucja podejmuje działania w zakresie popularyzacji wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej oraz innych grup narodowościowych, które miały znaczący udział w rozwoju miasta.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Centrum Dialogu prowadzi działalność edukacyjną, organizuje wydarzenia takie jak: Dni Kultury niemieckiej, polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, romskiej. Realizuje również działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ich rodzin, a także spacery, wykłady otwarte, wystawy, koncerty czy przedstawienia. W zakres działań instytucji wchodzi także działalność wydawnicza. Projekty przygotowywane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana mają charakter zarówno międzynarodowy jak i lokalny. Liczne wydarzenia, szczególnie organizowane przez pracowników Centrum spacery, mają przypomnieć mieszkańcom o zapomnianych wątkach łódzkiej historii, m.in. poprzez wybieranie się w miejsca, które całkowicie zmieniły się od początków XX w., a o których warto opowiedzieć. Wycieczki po mieście są także niejednokrotnie okazją do odszukiwania reliktów tej dawnej – rolniczej i industrialnej Łodzi.

Instytucja była inicjatorem działań podjętych w zakresie odnalezienia reliktów synagogi Alte Szil, która znajdowała się przy ul. Wolborskiej w Łodzi. W 2013 r. współorganizowała archeologiczne badania sondażowe, które prowadzone były przy ul. Zuli Pacanowskiej we współpracy z pracownikami Instytutu Archeologii UŁ, w miejscu prawdopodobnej lokalizacji synagogi.

 
STRONA CENTRUM
Opracowała A.M.