CHAT 2017, czyli o Jurze w Amsterdamie

za: www.chat2017.nl

Właśnie zakończyła się kolejna edycja międzynawowych konferencji z cyklu „Contemporary and Historical Archaeology in Theory”, zorganizowana w tym roku przez Uniwersytet Amsterdamski. Ponad 150 gości z Europy i Stanów Zjednoczonych zajęło się relacjami archeologii historycznej i współczesności z narracjami pamięci kulturowej. W tematykę tą wpisało się także wystąpienie dra Olgierda Ławrynowicza na sesji posterowej pt. „Places of Memory and Places of Oblivion. Interdisciplinary Studies in the Polish Jurassic Highland”, omawiające ideę projektu badawczego realizowanego w ramach Narodowego Programu  Rozwoju Humanistyki oraz dotychczasowe dokonania „zespołu jurajskiego”. [WIĘCEJ]