Największa nekropolia późnej starożytności w Polsce

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie prof. dra hab. Jana Schustera (IA UŁ) pt. „Czarnówko. Największa nekropolia w Europie Środkowej. Problemy badawcze”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 11 kwietnia o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Czarnówko koło Lęborka jest największym cmentarzyskiem późnej starożytności w Polsce. Pochowano tu w młodszym okresie przedrzymskim oraz w okresie rzymskim ok. 2500 osób – liczba pozwała porównywać go np. do nekropolii Møllegårdsmarken na Fionii, należacej do kompleksu typu central place w Gudme. Należy sądzić, że cmentarzysko w Czarnówku odzwierciedla centrum bogactwa i władzy na Pomorzu Gdańskim. Potwierdza to obecność kilku bardzo bogato wyposażonych grobów, tzw. książęcych, z czasu ok. 200 roku po Chr. Powstanie tego centrum zdaje się mieć ścisły związek z tzw. wojnami markomańskimi.