Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja 
etyka wydawnicza 
dla autorów
dla recenzentów 
indeksowanie 
spis tomów 
kontakt 
english version

Dla autorów

Na teksty czekamy do końca kwietnia każdego roku.
Czasopismo nie pobiera żadnych opłat związanych z publikacją.
Artykuły można zgłaszać bezpośrednio do Redakcji AUL. Folia Archaeologica za pośrednictwem maila: folia.archaeologica@uni.lodz.pl lub za pośrednictwem Open Journal Systems.

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica zwraca się z prośbą o przygotowywanie wszystkich nadsyłanych artykułów zgodnie z zasadami przedstawionymi w PDF.

Wymagamy od Autorów następujących deklaracji:
  • że są oryginalnymi autorami prac
  • że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu
  • że części tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie oznaczone i opisane