Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja 
etyka wydawnicza 
dla autorów 
dla recenzentów 
indeksowanie 
spis tomów 
kontakt 
english version

Procedura recenzencka

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

recenzja wydawnicza.pdf

recenzja wydawnicza.doc