Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu Archeologii UŁ

prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer

środa, godz. 8.30–10.00; pok. 105

akajzer@uni.lodz.pl

 

Zastępca dyrektora Instytutu Archeologii UŁ

dr Olgierd Ławrynowicz

środa, godz. 8.00–10.00; pok. 102

olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl