Egzamin poprawkowy dla I roku studiów I stopnia

Uwaga I rok licencjatu!
Prof. Rzepecki zaprasza na egzamin poprawkowy z Epoki Kamienia i Metodyki w poniedziałek 17-tego o godz. 12.