Eurypides a malarstwo wazowe w V i IV w. p.n.e.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr Justyny Dworniak (IA UŁ) pt. „Wpływ tragedii Eurypidesa na malarstwo wazowe w V i IV wieku p.n.e.”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 5 grudnia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ. Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Eurypides obecnie uznawany jest za jednego z trzech wielkich tragików (obok Ajschylosa i Sofoklesa). Choć za życia był niedoceniony to cieszył się ogromną popularnością wśród greckich i italskich artystów, a jego tragedie stały się inspiracją dla wielu dzieł sztuki. Do naszych czasów przetrwało 17 dramatów oraz jeden dramat satyrowy. Około połowa z zachowanych sztuk Eurypidesa, ma swoje odzwierciedlenie w malarstwie wazowym. Wiele przedstawień na naczyniach nawiązuje do takich dramatów jak Hippolit czy Ifigenia pośród Taurów (lub też Ifigenia w Taurydzie), jednak najwięcej odniesień w malarstwie końca V i IV wieku p.n.e. ma Medea, opowiadająca o morderstwie popełnionym przez matkę na własnych dzieciach i zemście na małżonku. To właśnie wpływ tragedii Eurypidesa na malarstwo wazowe z końca V i IV w. p.n.e. jest tematem wystąpienia.