Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja 
etyka wydawnicza 
dla autorów 
dla recenzentów 
indeksowanie
spis tomów 
kontakt 
english version

 

Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Archaeologica”. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badań archeologicznych przede wszystkim w Polsce i Europie środkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu zainteresowań archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

ISSN: 0208-6034
eISSN: 2449-8300
DOI: 10.18778/0208-6034

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Punktacja MNiSW: 20 (2019).

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.