Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo ukazuje się od 1976 r. (do roku 1980 wychodziło pod tytułem „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Folia Archaeologica”).

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z dyscypliny archeologii i archeologii historycznej. Celem rocznika jest publikowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. „Folia Archaeologica” publikuje teksty oparte zarówno na źródłach kultury materialnej, jak i na przekazach pisanych, powstających od początków kultury do dnia dzisiejszego. W kręgu zainteresowań mieszczą się także rozważania teoretyczne na temat metod badawczych i metodologii.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.

ISSN: 0208-6034

eISSN: 2449-8300

Punktacja MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl)

Strona internetowa czasopisma na platformie Open Journal Systems (OJS): https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/index

Tomy archiwalne (1980–) w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego: https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/2683

Kontakt z Redakcją pod adresem: folia.archaeologica@uni.lodz.pl