Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

folia archaeologica 
redakcja 
etyka wydawnicza 
dla autorów 
dla recenzentów 
indeksowanie
spis tomów 
kontakt 
english version

Indeksowanie

Zawartość „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” jest indeksowana w następujących bazach referencyjnych (bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych):

 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE): Niemcy
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Niemcy
 • EBSCOhost Research Databases: Stany Zjednoczone Ameryki
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek: Niemcy
 • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Hiszpania
 • Network of Library Content and Services (WorldCat): Stany Zjednoczone Ameryki
 • Publishers International Linking Association Inc. (Crossref): Stany Zjednoczone Ameryki
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ): Szwecja
 • Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Polska
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH): Polska
 • Index Copernicus: Polska
 • Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne ARIANTA: Polska
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN): Polska
 • Portal Komunikacji Naukowej INFONA: Polska

 

Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018: 66.32.