Instytut Archeologii zaprasza na wykład gościnny

Krzysztof Grzymski

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić Państwa na gościnny wykład prof. Krzysztofa Grzymskiego pt. „Wykopaliska w Meroe (Sudan) stolicy królestwa Kusz (850 r. p.n.e. – 350 r. n.e.)”, który odbędzie się 15 kwietnia 2013 r., o godzinie 15.30 w Pałacu Biedermanna (Łódź, ul. Franciszkańska 1/5 – Aula 202).

Krzysztof Grzymski urodził się w Kaliszu. Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim(1970-72), a następnie archeologię śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim (tytuł magistra w 1976 r.). W latach 1977-81 odbył studia doktoranckie w zakresie  archeologii afrykańskiej na Uniwersytecie Calgary. Od 1984 jest pracownikiem Royal Ontario Museum (ROM) w Toronto jako kurator kolekcji egipskiej i nubijskiej; w latach 2004-2011 piastował stanowisko wicedyrektora tegoż muzeum. Jednocześnie profesor Krzysztof Grzymski wykłada archeologię Egiptu i Nubii na Uniwersytecie w Toronto. Prowadził badania terenowe w Sudanie w Basenie Letti (Gorna Nubia), a od 2000 r. w Meroe jest dyrektorem wspólnej misji ROM i Uniwersytetu Chartumskiego; wcześniej badał też m.in. w Peluzjum w Egipcie (1994-95). Jego największy sukces muzealny to wystawa „Egyptian Art in the Age of the Pyramids” zorganizowana w latach 1999-2000 wspólnie z Louvre Museum  i Metropolitan Museum of Art.