O wojskowości ostatnich Jagiellonów

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr. hab. Aleksandra Bołdyrewa, prof UŁ, dr. hab. Tadeusza Grabarczyka, prof UŁ (IH UŁ) oraz dr. hab. Piotra Strzyża, prof UŁ (IA UŁ) pt. „Wojskowość ostatnich Jagiellonów w świetle dokumentacji skarbowo-wojskowej”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 27 listopada o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Referenci przedstawią wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku – Akta skarbowe jako źródło do dziejów wojskowości staropolskiej”. Zaprezentowany szerzej zostanie rękopis dotyczący spisu wojsk konnych i pieszych zaciągniętych na zorganizowaną przez Zygmunta Augusta wyprawę pozwolską w 1557 roku. Popis wojsk zawiera zarówno dane o wyposażeniu zbrojnych, jakości i stanie ich uzbrojenia, jak również koni bojowych stanowiących nieodłączny element ówczesnej armii. Zebrane informacje zostaną skonfrontowane z dostępnymi źródłami ikonograficznymi oraz oryginalnymi zabytkami uzbrojenia z XVI wieku.