O reliktach klasztorów po XIX-wiecznych kasatach

Widok na kościół pw. Św. Rocha i miejsce lokalizacji nieistniejącego obecnie klasztoru Paulinów w Konopnicy koło Wielunia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr Aldony Andrzejewskiej, dra hab. Janusza Pietrzaka, prof UŁ oraz mgra Aleksandra Andrzejewskiego (IA UŁ) pt. „Z archeologicznych badań nad reliktami klasztorów po XIX-wiecznych kasatach”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 13 listopada o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.