Koła naukowe

I rok archeologii (lic.) w 2016 r. (fot. O. Ławrynowicz)

STUDENCKO-DOKTORACKIE KOŁO NAUKOWE ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ BIFAS
 
BRONIOZNAWCZE KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHEOLOGII SZARE BANDERIA
 
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHEOLOGII UŁ VARIA
 
STUDENCKIE KOŁO ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ AMFORA
 
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ARCHEOLOGII SUPERIORI BARBARI

 

KOŁO NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU FILOZOFICZNO–HISTORYCZNEGO UŁ

 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW UŁ