Kolokwium ze „Wstępu do archeologii” dla I roku

Szanowni Studenci,

informujemy, że zaległe kolokwium poprawkowe ze „Wstępu do archeologii” dla I roku studiów licencjackich odbędzie się w środę 10 stycznia 2018 r. o godz. 14.00.

Za: www.definicionabc.com