Konferencja rocznicowa z okazji 70-lecia

konferencja

 

 

PROGRAM

Seweryn Rzepecki, Badania nad epoką kamienia – perspektywa ostatnich dwudziestu lat

Radosław Janiak, Badania epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w ostatnim dwudziestoleciu

Tadeusz Grabarczyk, Badania nad okresem wpływów rzymskich w ostatnim dwudziestoleciu

Aldona Andrzejewska, Z refleksji o studiach nad wczesnym średniowieczem

Anna Marciniak-Kajzer, Między archeologią historyczną a historią archeologii

Olgierd Ławrynowicz, Bronioznawstwo archeologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Naukowy dorobek i kontynuacja

Seweryn Rzepecki, Drogi łódzkiej archeologii. O udziale Instytutu Archeologii UŁ w programie badań na trasach autostrad

Leszek Kajzer, Siedemdziesięciolatek o siedemdziesięciolatce

Wystąpienia okolicznościowe