Wydarzenia

 • Z archeologicznych badań włókienniczej Łodzi

  Opublikowano: 15 kwietnia 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Zbigniewa Rybackiego (Arcos) pt. „Z archeologicznych badań włókienniczej Łodzi”,…

 • First Colloquia Ceranea International Conference

  Opublikowano: 10 kwietnia 2019

  Przypominamy, że już 11–13 kwietnia w Pałacu Alfreda Biedermanna przy ul. Franciszkańskiej 1/5 odbędzie się I edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej…

 • Nowo odkryte cmentarzysko w Karowie pod Lwowem

  Opublikowano: 8 kwietnia 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie prof. Jarosława Onyszczuka z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki…

 • Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi radomskiej

  Opublikowano: 1 kwietnia 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgra Macieja Wójcika pt. „Wczesnośredniowieczne grodziska i obiekty grodziskopodobne…

 • Kolie paciorków z obszaru kultury wielbarskiej

  Opublikowano: 24 marca 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgr Kingi Żyto pt. „Kolie paciorków z obszaru kultury wielbarskiej”, które odbędzie…

 • Trumny a nowożytna obrzędowość pogrzebowa

  Opublikowano: 16 marca 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgr Magdaleny Majorek pt. „Trumny drewniane jako źródło do badań nowożytnej obrzędowości…

 • Piwonice i Zadowice, czyli o kulturze przeworskiej

  Opublikowano: 9 marca 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie mgr Kamili Lojtek pt. „Zespoły osadnicze kultury przeworskiej w Kaliszu-Piwonicach…

 • Program seminariów naukowych

  Opublikowano: 8 marca 2019

  Serdecznie zapraszamy na seminaria naukowe Katedry Prahistorii oraz Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa   13 III 2019 (KP) mgr…

 • Wykład Profesora Mariana Głoska o Szczerbcu

  Opublikowano: 22 lutego 2019

  Serdecznie zapraszamy na wystąpienie prof. dra hab. Mariana Głoska pt. „Miecz koronacyjny królów Polski, tzw. Szczerbiec”, które odbędzie się…

 • O wynikach badań osady w Czarnoszycach

  Opublikowano: 13 stycznia 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie prof. Radosława Janiaka pt. „Czarnoszyce, gm. Człuchów – osada fazy wielkowiejskiej…

 • O staropolskich rynkach miast w Wielkopolsce

  Opublikowano: 7 stycznia 2019

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienia lic. Michał Szymański pt. „Wizerunek rynku miasta wielkopolskiego w XIII-XVIII w.”,…

 • Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

  Opublikowano: 22 grudnia 2018

  Życzymy spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 🙂

12...