Relacja z konferencji o kulturze przeworskiej

W dniach 14–16 września 2017 r. w gmachu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa „Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne” z udziałem badaczy polskich oraz zagranicznych. Organizatorami spotkania była Katedra Prahistorii IA UŁ przy współpracy z Zakładem Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczowa w Poznaniu. Wyniki swoich badań zaprezentowało 33 referentów, w tym duża grupa doktorantów, dla których zorganizowano konkurs „Lider Doktorantów” na najlepszy i najlepiej zaprezentowany referat. Zwyciężyła mgr Linda Kovácsová z Instytutu Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze, która poza gratulacjami otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, prof. dr. hab. Macieja Kokoszko.

Konferencja przyciągnęła uwagę dużego grona uczonych m.in. z takich krajów, jak: Hiszpania, Ukraina, Białoruś, Słowacja, Czechy i Niemcy, a także liczących się ośrodków akademickich i muzealnych. Zaprezentowane materiały będą podstawą publikacji pokonferencyjnej.