Konsultacje

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UŁ
mgr Marcel Bartczak wtorek 12.00–14.00
dr Aldona Andrzejewska wtorek i czwartek 9.00–10.00
prof. dr hab. Lucyna Domańska wtorek 11.00–12.00
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ środa 12.00–14.00
dr Karolina Kot urlop  
dr Olgierd Ławrynowicz środa 08.00–10.00
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ środa  12.00–13.00
dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ poniedziałek  10.00–12.00
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ środa 12.00–14.00
dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ środa  między zajęciami
dr Jerzy Sikora wtorek 12.00–14.00
dr Adrianna Szczerba wtorek 14.00–16.00
dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ czwartek 12.00–14.00