Konsultacje

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UŁ
mgr Marcel Bartczak wtorek 14.00–16.00
dr Aldona Andrzejewska czwartek 14.00–16.00
prof. dr hab. Lucyna Domańska wtorek 13.30–15.30
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ wtorek 12.00–14.00
dr Karolina Kot urlop  
dr Olgierd Ławrynowicz środa 08.00–10.00
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ środa  08.30–10.00
dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ poniedziałek  10.00–12.00
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ czwartek 10.00–12.00
dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ środa  17.30–19.30
dr Jerzy Sikora wtorek 12.00–14.00
dr Adrianna Szczerba środa 14.00–15.30
dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ środa 14.00–16.00