Konsultacje

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UŁ

Terminy konsultacji wykładowców z Instytutu Archeologii UŁ w programie MS Teams w semestrze zimowym 2020/2021

mgr Marcel Bartczak wtorek 10.30–12.00
dr Aldona Andrzejewska czwartek 12.00–13.30
prof. dr hab. Lucyna Domańska środa 13.30–15.00
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ środa 12.00–14.00
dr Olgierd Ławrynowicz poniedziałek 10.00–12.00
dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ środa  14.30–16.00
dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ 1. poniedziałek, 2. czwartek  1. 11.00–12.00, 2. 13.00–14.00
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ poniedziałek 18.00–19.30
dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ środa  16.00–18.00
dr hab. Jerzy Sikora środa 1o.00–12.00
dr Adrianna Szczerba czwartek 14.00–16.00
dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ środa 09.00–11.00