Konsultacje

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UŁ
mgr Marcel Bartczak wtorek 10.00–12.00
dr Aldona Andrzejewska wtorek 12.00–14.00
prof. dr hab. Lucyna Domańska środa 12.00–14.00
dr hab. Radosław Janiak wtorek 13.30–15.30
dr Karolina Kot wtorek 10.00–12.00
dr Olgierd Ławrynowicz środa 08.00–10.00
prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer środa  08.30–10.00
prof. nadzw. dr hab. Marek Olędzki poniedziałek  10.30–12.30
dr hab. Janusz Pietrzak poniedziałek  10.00–12.00
prof. nadzw. dr hab. Jan Schuster środa  17.30–19.30
dr Jerzy Sikora wtorek 12.00–14.00
dr Adrianna Szczerba poniedziałek 12.00–14.00