O technikach kowalskich w kulturze przeworskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienia mgra Wojciecha Rutkowskiegoj (IA UŁ) pt. „Od łupki do fibuli. Rekonstrukcja technik kowalskich stosowanych w kulturze przeworskiej”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 6 listopada o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.
Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Referent omówi techniki kowalskie stosowane w kulturze przeworskiej. Analiza materiału archeologicznego pozwala na wyciąganie wniosków dotyczących procesów powstawania wyrobów kowalskich. Wiedzę na ten temat dopełnia archeologia eksperymentalna, dzięki której można prześledzić drogę łupki żelaza od pierwszych prac w kuźni po prace wykończeniowe. Wystąpienie obejmować będzie analizę uzbrojenia, elementów stroju oraz narzędzi produkcyjnych.