Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego

Prowadzący: dr inż. Artur Ginter

Laboratorium jest zespołem naukowo-badawczym w ramach Katedry Archeologii Historycznej i Broznioznawstwa Instytutu Archeologii UŁ
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer

 

Specjalizacja

TERMOLUMINESCENCJA I SPEKTROMETRIA
 
STRONA LABORATORIUM