Listy uczestników ćwiczeń terenowych

Drodzy Studenci,

informujemy, że w gablocie przy Sekretariacie IA UŁ znajdują się listy studentów uczestniczących w ćwiczeniach terenowych w tegorocznym sezonie badawczym.

Nadal można zgłaszać się na badania w ramach wolontariatu. Informację o aktualnej liczbie wolnych miejsc na poszczególnych stanowiskach archeologicznych uzyskać można u mgr Joanny Gołębiowskiej.