Majowe seminarium doktorskie w Katedrze Archeologii Barbaricum

seminarium kab

Instytut Archeologii UŁ zaprasza na seminarium doktorskie, organizowane przy współpracy z Instytutem Archeologii UW i Państwowym Muzeum Archeologicznym, które odbędzie się w dniu 16 maja (czwartek) w Instytucie Archeologii UŁ o godz. 12, Uniwersytecka 3, sala 108.

Referat wygłosi mgr Marta Bura (doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego)

Kociołki żłobkowane typu Gile i Valløby

Państwa Promotorów proszę o poinformowanie swych doktorantów. Proszę także o zgłaszanie tematów nowych referatów. Każdy z potencjalnych referentów będzie bardzo mile widzianym gościem.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska