Majówka, majówka!!!

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ pragnie poinformować, że

  • dni 2 i 31 maja 2013 r. są ogłoszone Dniami Rektorskimi (dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
  • dni 4 i 5 maja 2013 r. są ogłoszone Dniami Rektorskimi (dla studentów studiów niestacjonarnych)
  • dzień 17 maja 2013 r. również jest Dniem Rektorskim (dla studentów studiów doktoranckich).
  • dzień 24 maja 2013 r. jest ogłoszony Dniem Rektorskim z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)