Muzeum Czynu Zbrojnego

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich nie ma stałych godzin zwiedzania, każde wizyty umawiane są indywidualnie. Placówka została stworzona z prywatnych zbiorów militariów z Lipiec i okolic. Otwarcia dokonano w 23 stycznia 1988 r. w związku z obchodami jubileuszu 650-lecia Lipiec. Oprócz przedmiotów związanych z wojną, które pokazują udział okolicznych mieszkańców w walce o niepodległość, muzeum skupia się też na martyrologii wsi polskiej.

Muzeum Czynu Zbrojnego

Eksponaty prezentowane są na zewnątrz budynku i w trzech salach. Dwie pierwsze zawierają eksponaty z okresu walk o niepodległość do końca drugiej wojny światowej, zaś trzecia poświęcona została powojennej historii Wojska Polskiego i zawiera również części uzbrojenia czy umundurowania aktualnie używanego w polskiej armii. Oprócz mundurów, broni i pojazdów wojskowych, w muzeum zgromadzono dokumenty i osobiste pamiątki po żołnierzach oddziałów regularnych oraz ruchu oporu. Muzeum działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

Niewielka powierzchnia wymusiła ograniczenie wystawy do udziału mieszkańców Lipiec w walce o niepodległość, ale gromadzone i opracowane są też inne zabytki o podobnej tematyce. Eksponowane są zbiory związane z 26. Skierniewicką Dywizją Piechoty: ordery i odznaczenia, wśród których znajduje się Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości czy Krzyż Wojenny. Znajduje się tu kilka cennych dokumentów, np. Patent oficerski z podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego i wiele zdjęć. W ekspozycji plenerowej znajdują się armaty, czołgi, rakietnice i granatki. 

STRONA MUZEUM
Opracowała K.G.