Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym

Muzeum im. Leokadii Marciniak

Inicjatywa utworzenia Muzeum w Gałkowie Dużym narodziła się po wystawie pt. Gałków na starej fotografii, zorganizowanej w 2001 r., w lokalnej bibliotece. W 2003 r. zakończono remont budynku, gdzie miało powstać muzeum i przystąpiono do gromadzenia eksponatów. Muzeum otwarto 5 września 2003 r. w 140. rocznicę bitwy, jaka rozegrała się w Gałkowie w czasie Powstania Styczniowego. Pierwsze pozyskano ze zbiorów prywatnych mieszkańców Gałkowa i okolic. Były to dokumenty życia społecznego, narzędzia i maszyny rolnicze, z których przy użyciu koni korzystano jeszcze w latach 70. XX, przedmioty codziennego użytku, zdjęcia ludzi i budynków wiejskich.

Patronką muzeum została Leokadia Marciniak, postać ważna dla lokalnej społeczności: nauczycielka, bibliotekarka, radna, kierowniczka zespołu ludowego oraz teatru dramatycznego, która stworzyła monografię o Gałkowie.

Placówka przeprowadza lekcje muzealne i organizuje wystawy, np. z okazji Dni Gałkówka, kiedy prezentowane są prace uzdolnionych mieszkańców. Do tej pory odbyło się 13 wystaw związanych z rękodziełem, sztuką i historią lokalną. Żeby aktywizować lokalną społeczność, placówka organizuje konkursy, wydaje płyty i książki, do tej pory ukazało się sześć publikacji o dziejach Gałkowa. Muzeum współpracuje ze stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym Grupa Łódź, organizacjąc wystawy poświęcone Operacji Łódzkiej. Co roku działacze Muzeum uczestniczą w konferencjach dotyczących Operacji Łódzkiej. 

STRONA MUZEUM
Opracowała K.G.