Miniatura dla dra inż. Artura Gintera

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dr inż Artur Ginter (prowadzący Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego Katedry Archeologii Historycznej i Broznioznawstwa IA UŁ) uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w konkursie Miniatura 3 na swój projekt pt. „Wstępne rozpoznanie problematyki datowania stanowisk archeologicznych z użyciem metody luminescencyjnej na podstawie analiz osadów deluwialnych z doliny rzeki Sertejki, okręg smoleński, Rosja”. Badania będą wspierane przez dra hab. Piotr Kittela, prof. UŁ i mgra Wiktora Piecha z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.