Mistrzowie

W ponad siedemdziesięcioletnią historię istnienia archeologii na Uniwersytecie Łódzkim wpisały się biografie wielu uczonych, wybitnych archeologów. Nasi Profesorowie – mistrzowie dla swych uczniów – odgrywali, i wciąż odgrywają, szczególną rolę w rozwoju Instytutu. Znani i cenieni autorzy licznych publikacji, gromadzący na swych seminariach naukowców z Polski i Europy, reprezentanci i twórcy szkół badawczych oraz specjalizacji. Pozostawili po sobie nie tylko bogaty dorobek naukowy, do którego sięgają adepci archeologicznego fachu, ale także wspomnienia zachowane w pamięci studentów, współpracowników i przyjaciół.