Muzeum Historii Łasku

Muzeum Historii Łasku

Muzeum powstało w czerwcu 1997 r. z inicjatywy miejscowego społeczeństwa i bibliotekarzy. Wchodzi dziś w skład Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego. Placówka ma charakter regionalny, wszystkie eksponaty dotyczą historii oraz kultury ziemi łaskiej. Po 18 latach, 6 czerwca tego roku muzeum przeniesiono na łaski rynek przy pl. 11 Listopada 7. Znajdująca się w tym miejscu kamieniczka została zbudowana najpewniej około połowy XIX wieku. Usytuowanie obiektu – w pobliżu kościoła i przy głównym rynku oraz jego architektura – przysklepione sale parteru – wskazują na to, że budynek pełnił funkcje publiczne. W centralnie położonym pomieszczeniu znajduje się pozostałość kuchni z okapem – element historycznych zajazdów. Od 1910 roku do II wojny światowej kamienica należała do małżeństwa Rogalów. Natomiast w latach siedemdziesiątych na parterze znajdowała się dobrze znana mieszkańcom Łasku, cukiernia Remika, czyli Remigiusza Rendeckiego. Wpisany do rejestru zabytków budynek został gruntowanie wyremontowany w czasie rewitalizacji łaskiego rynku w latach 2012–2013. Podczas wykonywania prac, zachowano historyczną formę i odtworzono detale architektoniczne, które były zmienione bądź zostały utracone w ciągu wielu dekad. Odnowiona kamieniczka uzyskała piękny i reprezentacyjny charakter w sercu miasta.

W nowej siedzibie muzeum oferuje osiem sal wystawowych, zlokalizowanych na parterze i na piętrze budynku. Ekspozycje otwierają zabytki archeologiczne, pochodzące z terenów Łasku i okolic. Następnie zwiedzający poznają historię rodu Łaskich oraz przeniosą się w epokę walk niepodległościowych z XIX i XX wieku. Ekspozycję znajdującą sie na parterze, uzupełniają zbiory dotyczące historii lotnictwa wojskowego na ziemi łaskiej. Dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych jest możliwość wirtualnego zwiedzania wystaw usytuowanych na piętrze. Dotyczą one łaskiego rzemiosła, szkolnictwa i etnografii. Znajdujące się tu muzealia, związane są z życiem codziennym mieszkańców grodu nad Grabią. Urozmaiceniem dla gości są monitory interaktywne z dodatkowymi informacjami z dziejów miasta oraz zewnętrzna ekspozycja na tyłach budynku. Pod wiatą zgromadzono narzędzia rolnicze.

Muzeum gromadzi przede wszystkim regionalia: dokumenty archiwalne, ikonograficzne, mapy, przedmioty codziennego użytku oraz urządzenia techniczne. W zbiorach znajdują się również militaria z okresu II wojny światowej. Wśród zgromadzonych okazów wyróżnić można stare księgi szpitalne, świadectwa cechowe oraz zbiór starych zdjęć i pocztówek. Zdecydowana większość eksponatów została przekazana przez prywatne osoby. Łącznie posiadamy 1997 zainwentaryzowanych muzealiów i 101 teczek tematycznych.

Obecnie zbiory muzeum obejmują stałą ekspozycję „Z dziejów miasta i regionu”, obejmująca historię miasta i regionu, począwszy do pradziejów (eksponaty pochodzące z wykopalisk na terenie miasta, prowadzonych przez prof. Leszka Kajzera) po lata powojenne. Spora część ekspozycji związana jest z rodem Łaskich, a szczególnie z osobą Jana Łaskiego Młodszego. Na wystawie prezentowane są historyczne dokumenty, kroniki, numizmaty, sztandary, pamiątki cechowe, pocztówki. w dużej mierze przekazane przez mieszkańców miasta. Ponadto w muzeum prezentowana jest wystawa etnograficzna (sprzęty i narzędzia domowe oraz rolnicze, stroje ludowe) oraz ekspozycja poświęcona 10 Pułkowi Lotnictwa Myśliwskiego.

STRONA MUZEUM
Opracowała K.W