Muzeum Miasta Zgierza

Muzeum Miasta Zgierza zostało założone w 1979 roku, lecz decyzja o otwarciu placówki podjęta została w 1977 roku. Swą siedzibę Muzeum ma w pochodzącym z pierwszej połowy XIX wieku Domu pod Lwami, który pierwotnie był domem tkaczy, czyli miejscem rozwoju przemysłu włókienniczego i działalnością sukienników.

Muzeum Miasta Zgierza

W Muzeum istnieje dział archeologiczny, który od początków istnienia Muzeum zajmuje się prowadzeniem prac wykopaliskowych. Do najważniejszych badań archeologicznych jakie zorganizowała ta placówka należą: badania pozostałości drewnianego budynku plebani z XIV–XV w., badania osadnictwa późnośredniowiecznego w Giecznie i Szczawinie Małym, lokalizacja grobów ciałopalnych w Zgierzu-Rudunkach, badania osady i cmentarzyska kultury łużyckiej w Śladkowie czy późnośredniowieczne grodzisko w Karsznicach. Muzealnicy badali również zespół podworski z XVII–XIX w. z Rogoźna, gdzie odkryto liczny, bogaty zbiór ornamentowanych kafli piecowych.

Pracownicy Muzeum Miasta Zgierza brali również czynny udział w pracach ekshumacyjnych w Katyniu i Miednoje. Korzystając z prac renowacyjnych na Placu Jana Pawła II przeprowadzono w 2006 r. ratownicze badania rejestrujące obecność i zawartość zalegających tam nawarstwień starego placu targowego. Wszystkie przedsięwzięcia nie tylko wzbogaciły zbiory Muzeum Miasta Zgierza, ponieważ po ich naukowym opracowaniu materiałów i upowszechnieniu w fachowej literaturze stanowią kolejne elementy wiedzy o dziejach naszego miasta, regionu i Polski.

STRONA MUZEUM
Opracowała E.M.