Muzeum Okręgowe w Sieradzu

Muzeum Okręgowe w Sieradzu

Muzeum powstało w 1937 roku, jego siedzibą jest kamienica z końca XVI lub początku XVII w., ma także swój oddział w Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Posiada wystawy z zakresu archeologii, etnografii, historii i historii sztuki pokazujące dzieje Sieradzkiego. Oprócz tego muzeum posiada także bibliotekę, i dział oświatowy, organizuje wystawy czasowe, lekcje muzealne i konkursy.
Dział archeologiczny pozyskiwał zabytki głównie przez liczne prace wykopaliskowe prowadzone przez pracowników ale otrzymywał je również w darze od osób prywatnych, z przypadkowych znalezisk oraz od innych instytucji i firm archeologicznych.

Badania archeologiczne z ramienia Muzeum prowadzili m.in.:
– Pierwszy kustosz muzeum Rudolf Weinert badał 33 stanowiska np. na cmentarzysku w Dąbrowie Wielkiej, Łagiewnikach czy Godynicach, był on też autorem pierwszej monografii pradziejów powiatu sieradzkiego,
– Zofia Neymanowa prowadziła pierwsze badania ratownicze i powierzchniowe, należały do nich stanowiska w Stolcu i Warcie,
– Teresa Łaszczewska prowadziła badania na 15 stanowiskach, zajmowała się badaniem średniowiecznego Sieradza, bogatej osady z późnego okresu rzymskiego z podsieradzkich Monic i grodziska w Mnichowie. Wyniki badań były przez nią publikowane w czasopismach naukowych,
– Anna Kufel-Dzierzgowska przebadała 22 stanowiska i napisała ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Znalazła relikty domniemanego sieradzkiego ratusza, wykopała rotundę ceglaną Leszka Czarnego na Wzgórzu Zamkowym w Sieradzu, prowadziła badania archeologiczne na cmentarzysku w Brzegu, na osadzie w Brodni, skarbu w Niechmirowie i cmentarzysk w Tyczynie oraz Niechmirowie-Małej Wsi.

W dorobku archeologów w Sieradzu znajduje się ponad 100 stanowisk. Wśród zabytków zobaczyć można np. grociki sercowate z epoki kamienia, importowany sztylet typu wschodniego z epoki brązu, gliniane naczynia miniaturowe z epoki żelaza, situla brązowa, grosze praskie i wiele innych.

Muzeum prowadzi lekcje i wykłady na temat pradziejów i średniowiecza oraz wystawy stałe i czasowe związane z pracą archeologów. Placówka wydaje także „Sieradzki Rocznik Muzealny”.

 
STRONA MUZEUM
Opracowała K.CH.