MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z prawie trzydziestu polskich uczelni. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać studenci  archeologii studiów licencjackich po ukończeniu drugiego semestru, studiów magisterskich po ukończeniu pierwszego semestru oraz doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie oraz tu. Aktualności o programie MOST można znaleźć na portalu społecznościowym Facebook.

Koordynator uczelniany dla studentów
mgr Barbara Kliszcz
tel. (48) 42 635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl
Rektorat UŁ, ul. Uniwersytecka 3, I piętro, pokój 111 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Koordynator uczelniany dla doktorantów
mgr Łukasz Kamiński
tel. (48) 42 665 54 28
e-mail: lukasz.kaminski@uni.lodz.pl
Rektorat UŁ, ul. Uniwersytecka 3, I piętro, pokój 109
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Koordynator na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Wydział Filozoficzno-Historyczny
mgr Beata Buchalska (48) 42 665 56 90
filhist@uni.lodz.pl

Koordynator ds. Programu MOST na kierunku archeologia: dr Olgierd Ławrynowicz