Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Muzeum Regionalne w Bełchatowie powstało z inicjatywy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa. Otwarte zostało 28 listopada 1994 roku. Swą siedzibę ma w XVIII-wiecznym dworku szlacheckim, który nazywany jest dworem Olszewskich.

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Placówka ta posiada dział archeologiczny, w którym prezentowane i gromadzone są zabytki pochodzące z badań archeologicznych z powiatu bełchatowskiego oraz pobliskich terenów. Większość przedmiotów, które znajduje się w Muzeum są własnością Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi lub Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Jednym z najcenniejszych zabytków pod względem dydaktycznym jest cios mamuta, który odnaleziony został na terenie odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Należy zwrócić również uwagę na topory kamienne pochodzące z epoki kamienia, urny i naczynia ceramiczne z cmentarzyska z kultury łużyckiej z Czaplińca w Bełchatowie, przedmioty wykonane z metalu z kultury przeworskiej czy wczesnośredniowieczne naczynia ze stanowiska w Chabielnicach.

Wystawa archeologiczna

Aktualnie w Muzeum prezentowana jest wystawa czasowa, w której powstanie zaangażowani byli studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nosi ona tytuł „Barbarzyńcy. Kultura plemion barbarzyńskich Polski środkowej w okresie wpływów rzymskich”. Na wystawie tej można zobaczyć jak wyglądało życie ludności w Polsce środkowej w I–V w. n.e. Wszystkie informacje, które pozwoliły zrekonstruować życie plemion barbarzyńskich zostały pozyskane w czasie badań archeologicznych, które prowadzone były w regionie Bełchatowa.

 
 
 
STRONA MUZEUM
Opracowała E.M.