Muzeum Regionalne w Opocznie

Muzeum Regionalne w Opocznie

Muzeum Regionalne w Opocznie powstało 1 stycznia 1976 r. w jednopiętrowym zamku. Działania podjęte przez kierownictwo sprawiły, że pod koniec pierwszego półrocza działalności zebrano 518 eksponatów a także starano się o otworzenie biblioteki muzealnej. W pierwszym roku istnienia zakupiono 158 książek i czasopism. Obecnie muzeum znacznie powiększyło zbiór eksponatów, dział etnograficzny posiada ich 2997, historyczny 575, numizmatyczny 1419 a dział sztuki 396.

Wśród stałych wystaw Muzeum można znaleźć informacje na temat dziejów tych ziem, rzeźby i stroju ludowego. Posiada także rekonstrukcję wystroju chałupy. Obecnie palcówka znacznie powiększyła zbiór eksponatów, dział etnograficzny posiada ich 2997, historyczny 575, numizmatyczny 1419 a dział sztuki 396.

W Muzeum znajduje się także dział archeologiczny, w którym zobaczyć można 12 przedmiotów z epoki brązu, dokładniej z kultury łużyckiej. Do tych artefaktów należą: nagolenniki, fragment naramiennika, naszyjnik, guzy, dłuto i sierp. Pochodzą one z robót ziemnych przeprowadzonych na Błoniach Opoczyńskich i w Bielinach.
Do działalności Muzeum należą także badania etnograficzno-historyczne, organizacja różnych wydarzeń i wydawanie okolicznościowych folderów.

STRONA MUZEUM
Opracowała K.CH.