Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Muzeum Regionalne im. St. Sankowskiego

Muzeum mieści się w budynku ratusza oraz aresztu miejskiego z połowy XIX w. Powstało w 1970 r. Część sal, w których prezentowane są obecnie zbiory, mają dość mroczną historię. W latach drugiej wojny światowej w celach przetrzymywano więźniów politycznych. Kilkudziesięciu z nich zostało odbitych w wyniku spektakularnej akcji przeprowadzonej w 1943 r. Także i w latach powojennych funkcje budynku nie uległy zmianie. Władze wykorzystywały pomieszczenia, jako więzienie dla byłych członków Armii Krajowej i żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Z miejscem tym wiąże się m.in. historia dotycząca żołnierzy Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Przeprowadzili oni w 1946 r. drugą, tak znaną w historii więzienia akcję odbicia przetrzymywanych. Do dzisiaj pozostają niewyjaśnionymi historie związane z tym obiektem, który miał stać się miejscem kaźni i pochówku dla żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. 

Na ekspozycjach prezentowane są m.in. wystawy czasowe malarstwa współczesnego. Cztery wystawy stałe poświęcone są przede wszystkim historii miasta i regionu. Ekspozycja archeologiczna, zatytułowana – „Pradzieje ziemi radomszczańskiej”, prezentuje wyniki prac archeologicznych prowadzonych w regionie, dzięki którym można przybliżyć dzieje osadnictwa tych ziem. Kolejno prezentowana jest wystawa historyczna – „Z dziejów miasta Radomska”, przedstawiająca dzieje miasta od średniowiecza do drugiej wojny światowej. Wystawa etnograficzna porusza tematykę życia wiejskiego i lokalnych tradycji ludowych. Poza tym w placówce prezentowane są zbiory malarstwa, meble i wyroby rzemiosła artystycznego. Muzeum posiada zbiory, które prezentowane są poza ratuszem – w dawnym Areszcie Miejskim umieszczono wystawę dotyczącą historii miasta w czasie drugiej wojny światowej, natomiast w Zagrodzie Tatarskiej (ul. Częstochowska 9) znajduje się część wystawy etnograficznej.

STRONA MUZEUM
Opracowała A.M.