Publikacja wyników badań okolic Muszyny i Pławca

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się książka pod redakcją Judyty Ginter i Artura Gintera w wersji polskiej oraz słowackiej, będąca zwieńczeniem międzynarodowego projektu „Muszyna – Plaveč. Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” (Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna).
W przedsięwzięciu wzięło udział ponad stu uczestników reprezentujących zarówno polskie jak i słowackie ośrodki naukowe, w tym pracownicy naszego Instytutu oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Oprócz badaczy różnych dziedzin i specjalności, w projekcie uczestniczyli także studenci archeologii oraz etnologii i antropologii kulturowej, a także regionaliści i woluntariusze.
Wszystkim tym osobom serdecznie dziękujemy za współpracę.