Muzeum w Łęczycy

Muzeum w Łęczycy powstało w 1948 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jego siedziba znajduje się na zamku królewskim z XIV. Sam zamek posiada bogatą historię – w jego murach częstym gościem był Władysław Jagiełło. Po wygranej Bitwie pod Grunwaldem w łęczyckim zamku trzymano część krzyżackich jeńców. Oprócz Jagiełły na zamku pojawili się Kazimierz Jagiellończyk oraz Zygmunt III Waza.

Muzeum w Łęczycy

W Muzeum funkcjonuje dział archeologiczny, który prezentuje swoje zbiory w dwóch salach ekspozycyjnych. Pierwsza sala poświęcona jest najdawniejszym dziejom regionu łęczyckiego, gdzie chronologicznie rozmieszczone są zabytki prezentujące kulturę materialną i duchową Łęczycy i okolic. Część zabytków pochodzi z darów mieszkańców. Najstarsze zabytki na tej wystawie pochodzą z młodszej epoki kamienia, ok. 4200 p.n.e., zaś najstarsze reprezentują okres rzymski. Godnymi uwagi są monety rzymskie, które świadczą o istnieniu na tych ziemiach szlaku handlowego pomiędzy Cesarstwem Rzymskim, a ludnością zamieszkującą tereny nadbałtyckie. Istotnym zabytkiem jest także cembrowina studni pochodząca z początków naszej ery, a która odkryta została na terenie kopalni w Łęczycy.

Druga sala ekspozycyjna przedstawia dzieje średniowiecznej Łęczycy. Zabytki w niej zgromadzone pochodzą z prac archeologicznych z lat 1948–1959, które prowadzono na terenie grodziska oraz kolegiaty. Wystawa została podzielona na dwie części: jedna prezentuje historię grodziska, zaś druga historię kolegiaty. W części poświęconej grodzisku prezentowane są przedmioty, które podkreślają jego militarny i społeczno-gospodarczy charakter. Są to przede wszystkim groty bełtów, groty strzał i oszczepów, ostrogi, haczyki na ryby, noże żelazne, przęśliki, łyżwy kościane. W drugiej części sali przedstawiono autentyczne romańskie detale architektoniczne, które pochodzą z prac archeologicznych. Można tu zobaczyć XIII-wieczne naczynia liturgiczne, krucyfiks oraz fotografie ukazujące ważne wydarzenia związane z działalnością archikolegiaty.

Oprócz działalności wystawienniczej Muzeum prowadzi lekcje edukacyjne. Można się m.in. dowiedzieć czym zajmuje się archeologia, jak wyglądało życie codzienne we wczesnym średniowieczu oraz spróbować swoich sił podczas ręcznego lepienia naczyń z gliny.

 

STRONA MUZEUM
Opracowała E.M.