Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Muzeum w Tomaszowie zostało założone w 1927 roku z inicjatywy profesora Tadeusza Seweryna oraz członków tomaszowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Od lat 50. ubiegłego wieku siedzibą placówki jest XIX-wieczny pałac założycieli miasta. Pierwsze działania związane z gromadzeniem muzealiów podjęte były w latach 20. XX wieku, lecz zbiory zaginęły podczas II Wojny Światowej.

Muzeum w Tomaszowie Maz.

Obecnie w skład zbiorów działu archeologicznego wchodzi prawie 3000 zabytków, które reprezentują okres od schyłkowego paleolitu do czasów nowożytnych. Do najciekawszych zabytków można zaliczyć przedmioty znalezione podczas badań stanowiska ciałopalnego kultury przeworskiej w Ciebłowicach Dużych. W Muzeum prezentowana jest wystawa dotycząca zmian w obrządku pogrzebowym na terenie środkowego dorzecza Pilicy w okresie od poł. II tys. p.n.e. do III w. n.e Przedstawione zostały pochówki kultury trzcinieckiej, łużyckiej oraz pomorskiej, a także przeworskiej. Na ekspozycji ukazany został pochówek szkieletowy pochodzący z 2. poł II tys. p.n.e. ze wsi Swolszewice-Borki. 

Muzealnicy prowadzą również lekcje muzealne, na których dowiedzieć się można na czym polega praca archeologa, jakie były tajemnice dynastii Piastów, i jak na przestrzeni dziejów wyglądał obrządek pogrzebowy w regionie.

 

 

STRONA MUZEUM
Opracowała E.M.