Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej

Muzeum Ziemi Rawskiej

Placówka została otwarta 22 lipca 1966 r. dzięki inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Rawskiej. Początkowo zbiory gromadzono w Baszcie Zamku Książąt Mazowieckich, następnie muzeum zajęło budynek dawnego kolegium jezuickiego, przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1981 roku nastąpiła konieczność przeniesienia muzeum do willi przy ul. Łowickiej, wzniesionej w 1930 roku dla Tadeusza Frankiewicza, gdzie znajduje się do dziś. Ponowne otwarcie nastąpiło 1984 r.

Na początku działania muzeum posiadało trzy działy: archeologiczny, etnograficzny i historyczny, do których do dziś dołączyły dział numizmatyki, dział sztuki i biblioteka. Największe zbiory, bo aż 2000 eksponatów, posiada dział etnograficzny. Zabytki w dziale archeologicznym pozyskano w czasie przypadkowych odkryć oraz systematycznych badaniach ratowniczo-wykopaliskowych prowadzonych przez muzeum w latach: 1965, 1968, 1971 i 80-tych. Wśród zbiorów archeologicznych znajduje się, m.in. żelazny miecz obusieczny z III – IV w.n.e. Znacznie liczniejsza jest kolekcja numizmatyczna, w której skład wchodzą monety, banknoty, papiery wartościowe i medale. Najciekawszy jest jednak pochodzący z XIV w. skarb srebrnych monet, znaleziony w Rawie na terenie ogródków działkowych.

Placówka prezentuje dwie wystawy stałe: „Tradycyjna izba chłopska regionu rawskiego”, prezentuje rekonstrukcję wnętrza chaty chłopskiej z XIX i XX w., a „Salonik babuni z przełomu XIX i XX wieku” przedstawia wnętrza mieszczańskie. Ponadto rocznie prezentowanych jest średnio 5-6 wystaw czasowych.

Oprócz oddziału głównego, muzeum posiada też oddział w Baszcie Zamku Książąt Mazowieckich, gdzie zaczynało swoją historię. Tam z kolei prezentowane są wystawy: Sala Rycerska, Zamki obronne na Mazowszu Zachodnim oraz Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie. Basztę można zwiedzać tylko weekendy od czerwca do września.

Muzeum prowadzi lekcje muzealne i organizuje objazdowe wystawy oświatowe, konkursy, warsztaty etnograficzne, odczyty i prelekcje czy koncerty, wydaje też publikacje dotyczące lokalnej historii. Współorganizuje imprezy i wydarzenia kulturalne, takie jak Turniej Szlachecki Skarbu Kwarcianego i Dni Rawy.

STRONA MUZEUM
Opracowała K.G.